Adresný bod


Adresný bod je priestorový údaj hlavného vstupu do budovy, garáže, nebytového priestoru atď., ktorému má byť pridelené súpisné číslo, vyjadrený pomocou priestorových súradníc (GPS) – ETRS89. 

Vyhotovuje sa hlavne pre register adries, ktorý je zdrojom informácií o adresách, pre potreby verejnej správy, pre záchranné a bezpečnostné zložky. Elaborát adresného bodu sa vyhotovuje súčasne so zameraním stavby pre geometrický plán ku kolaudácii alebo pri vyhotovení geometrického plánu na legalizáciu tzv. čiernej stavby. V prípade, ak geometrický plán ku kolaudácii už máte, domeriava sa len adresný bod.

Elaborát adresného bodu sa prikladá ako príloha ku žiadosti o pridelenie súpisného čísla na príslušný obecný úrad.

Základná cena vyhotovenia adresného bodu je 50 EUR. 

Doba dodania služby od 2 pracovných dní od zamerania. 

< späť