Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva s "neznámym" spoluvlastníkom


V prípade, že ste v liste vlastníctva podielovým spoluvlastníkom s osobou, ktorá má v poznámke listu vlastníctva uvedeného správcu (Slovenský pozemkový fond), je možné vykonať vyporiadanie spoluvlastníctva nasledovným spôsobom:

Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu od Slovenského pozemkového fondu

Rozdelenie pozemku geometrickým plánom a následne uzavretie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva so Slovenským pozemkovým fondom

Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva podľa §142 Občianskeho zákonníka prostredníctvom súdu - tu môžeme riešiť zrušenie podielového spoluvlastníctva formou odkúpenia podielu neznámeho vlastníka, alebo rozdelením pozemku, podľa požiadavky klienta.

< späť